ดูแลตนเองจาก COVID 19

                ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 จะแพร่กระจายผ่านฝอยละอองเป็นหลัก ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผู้ติดเชื้อไอ จาม หรือหายใจออก ฝอยละอองเหล่านี้มีน้ำหนักมากเกินกว่าจะลอยอยู่ในอากาศ และจะตกลงบนพื้นหรือพื้นผิวอย่างรวดเร็วทำให้มีเชื้ออยู่รอบตัวเราไปหมด

ช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพราะฉะนั้นการออกจากบ้านในยามจำเป็น หรือจะต้องไปทำงาน จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้อง ดูแลตนเองจากโควิด COVID-19 ให้ได้มากที่สุดเรามาดูแลตัวเองก่อนออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัยกันเถอะ

1.สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน โดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่ในที่สาธารณะ

2.หลีกเลี่ยงในการเอามือมาสัมผัสจมูก ปาก หรือใบหน้า เพื่อลดการสัมผัสเชื้อ

3.หากจำเป็นจะต้องไปข้างนอก ควรนั่งห่างจากเพื่อนร่วมงานในระยะ 1 เมตร ไม่ควรหันหน้าเข้าหากัน และแยกการทานข้าวคนเดียว ข้อสำคัญอย่าลืมความทำสะอาดสิ่งของส่วนตัวสม่ำเสมอ

4.หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิด หรือสัมผัสผู้ที่มีอาการป่วย มีไข้ จาม ไอ หรือถ้าจำเป็นต้องพบกัน อย่าลืมรักษาระยะห่าง 1 เมตร

5.งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกันของคนหมู่มาก เช่น งานมหกรรม , งานคอนเสิร์ต กิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น

6.อย่าลืมล้างมือทำความสะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสกับสิ่งของในที่สาธารณะ ก่อนหยิบจับอะไรเข้าปากทุกครั้ง

7.งดใช้บริการสิ่งของสาธารณะที่ร่วมกันกับผู้อื่น

 

8.ดูแลพักผ่อนร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอเพื่อช่วยลดอาการเจ็บป่วย 

9.หากมีอาการเพียงเล็กน้อยและไม่มีปัญหาสุขภาพอื่นๆ โปรดแยกกักกันตัวเอง หรือติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์หรือสายด่วนข้อมูลโควิด-19 เพื่อขอคำแนะนำ

 

สถาณการ์ณแบบนี้อย่าลืมห่่วงใยดูแลสุขภาพกันด้วยน๊าาา…