“มะเร็ง“ รู้ไว รักษาได้ ไม่ต้องซีเรียส

ทุกวันนี้แทบจะเรียกได้ว่ามนุษย์เราต้องอยู่กับโรคมะเร็ง เป็นโรคที่พบบ่อย  เป็นโรคในสถิติการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่ง หลายท่านไปตรวจพบไม่ว่าจะเป็นระยะไหนก็ตาม ก็จะเกิดความกังวลขึ้นมาในจิตใจ และปัญหาของการรักษาผู้ป่วยมะเร็งก็คือ การมาดูแต่รักษาในระยะสุดท้ายเป็นมากแล้วก็คือไม่สามารถที่จะรักษาได้หายขาดได้ สิ่งสำคัญสำหรับการดูแลรักษาโรคมะเร็งก็คือ การที่ตรวจพบในระยะต้น(ระยะนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้) สามารถตรวจได้จากการตรวจคัดกรอง ซึ่งปัจจุบันนี้พบว่าพบเคสที่เป็นโรคมะเร็งมากขึ้นจากการตรวจคัดกรอง เมื่อคัดกรองแล้วเจอในระยะต้นๆ โอกาสที่จะรักษาหายขาดมีสูงขึ้น สาเหตุของโรคมะเร็งแบ่งได้เป็น 2กลุ่มใหญ่ๆ คือ เป็นทางพันธุกรรม หรือเป็นเรื่องที่ ไม่สามารถแก้ไขได้เช่น เป็นตามอายุคือคนที่มีอายุมากขึ้นก็มีความเสี่ยง ที่จะเป็นโรคมะเร็งต่างๆมากขึ้น หรือคนที่มีประวัติทางครอบครัวมีญาติพี่น้องที่เป็นโรคมะเร็ง ก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งสูงขึ้น  ซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่เราไม่สามารถไปลดความเสี่ยงได้ แต่ก็จะมีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างที่เราสามารถลดได้ยกตัวอย่างเช่น พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง เช่น การสูบบุหรี่ถ้าเกิดว่าเราลดการสูบบุหรี่หรือไม่สูบบุหรี่เลย โอกาสที่จะเป็นมะเร็งก็น้อยลงเทียบกับคนที่สูบบุหรี่จัดหรือสูบบุหรี่มานาน ,ในผู้หญิงมะเร็งปากมดลูกก็เป็นโรคที่ เพราะพบได้บ่อยและพบในคนไข้ที่มักจะมีเพศสัมพันธ์กับหลายๆคน เพราะฉะนั้นการรักเดียวใจเดียวก็จะช่วยควบคุมความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ , การคุมน้ำหนักการออกกำลังกายก็ทำให้สุขภาพดีทำให้ลดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งได้ เป็นต้น […]